Izgradnja novog objekta JU Centar za socijalni rad, faza IV

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati OVDJE