Informacija o pregovaračkom postupku: Realizacija Liste kapitalnih projekata, LOT 3, LOT 5 i LOT 6

Informaciju o pregovaračkom postupku: Realizacija Liste kapitalnih projekata, LOT 3, LOT 5 i LOT 6 možete pogledati ovdje