Javni poziv za izbor stručnih lica za rad u Komisiji za tehnički pregled građevina

Prijave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevine, podnose se putem prijemne kancelarije, Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj, sa priloženom dokumentacijom; ovjerenom kopijom diplome, ovjerenom kopijom uvjerenja o položenom stručnom ispitu i dokazom o radnom stažu u struci. Prijave dostaviti do 09.11.2015. godine.

Prijave prispjele nakon 09.11.2015. godine neće se razmatrati.

Javni poziv možete pogledati ovdje