Izgradnja objekta osnovne škole u Medakovu, II faza

Realizacija projekta Izgradnja objekta osnovne škole u Medakovu, II faza (nastavak betoniranja armirano-betonske stropne ploče suterena) je u toku. Do sada su završeni pripremni radovi na prosijecanju postojećih ab zidova suterena za formranje vrata i prozora. Ova faza radova obuhvata izradu etaže prizemlja sa armirano-betonskom konstrukcijom i zidanje nosivih zidova.

Sredstva za ovu fazu radova na izgradnji novog objekta OŠ Medakovu obezbijedili su Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona , Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Budžet Općine Teašanj.

Ugovor je zaključen u iznosu od 491.400,00 KM. Izvođač radova je firma INTER doo Tešanj a stručno-tehnički nadzor vrši Inženjerski biro HRNJADOVIĆ Doboj.