Čestitka u povodu 10. decembra – Dana grada Tešnja

poželjno mjesto življenja, privlačna za mlade generacije i da ćemo imati još više razloga za ponos na njihova buduća djela.

Svim građanima općine Tešanj čestitamo 10. decembar – Dan grada Tešnja.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Kaser, dipl. ing. inf. teh.

OPĆINSKI NAČELNIK
Fuad Šišić, dipl. ing. maš.