Vodosnabdijevanje u MZ Mrkotić

U toku su pripremni i zemljani radovi na izradi oplate i ugradnje armature za AB ploču na izgradnji rezervoara V=100 m3 sa cjevovodom za Mrkotić.

U cilju poboljšanja vodosnabdijevanja područja MZ Mrkotić planira se izgradnja novog rezervoara V=100 m3 sa distributivnim cjevovodom i spojnim cjevovodom, sa postojećim rezevoarom V=80 m3. Distibutivni cjevovod je dužine 400 metara, a potisni je u dužini cca 80 metara.

Finansiranje projekta je obezbijeđeno iz Programa utroška sredstava vodnih nanada ZDK za 2020. godinu

Izvođač radova je firma Inter doo Tešanj, a nadzor vrši firma Inpros doo Mostar.