Utopljavanje i fasada OŠ Huso Hodžić

Općinski načelnik Suad Huskić i Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK Spahija Kozlić potpisali su Protokol za realzaciju Projekta utopljavanja i nove fasade na OŠ Huso Hodžić. U prethodnom periodu obnovljen je krov škole, postavljena je nova stolarija, urađena unutrašnja sanacija učionica i toaleta, kao i nova podloga u školskoj dvorani, a slijedi utopljavanje objekta i nova fasada.
Projekat će finansirati Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK i Općina Tešanj. Općina Tešanj je preuzela realizaciju projekta i provođenje procedure javne nabavke. Realizacijom ovog projekta, oko 800 učenika će imati bolje uslove za rad.