Uspješne reforme u općinama Tešanj i Bosanska Krupa predstavljene grupaciji Svjetske banke u Washingtonu

Grupacija Svjetske banke i ove godine je u Washingtonu organizovala sastanak na kojem su globalno razmjenjene najbolje prakse i iskustva sa prethodnih projekata vezanih za poboljšanje poslovnog okruženja. Tom prilikom su predstavljeni i primjeri općina Tešanj i Bosanska Krupa, putem video linka iz Sarajeva. Prezentirana su iskustva i rezultati Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u BiH kojim su, između ostalih, bile obuhvaćene i ove dvije općine. Aktivnosti na reformama, čiji je cilj bio privlačenje investicija u lokalne zajednice, rađene su u koordinaciji sa općinama i unutar njihovih razvojnih planova za brži rast i prosperitet. Pojednostavljenjem administrativnih procedura, smanjenjem troškova poslovanja za privatni sektor i poboljšanjem uslova za privlačenje investicija, općine Tešanj i Bosanska Krupa svrstale su se među lokacije sa najpovoljnijim poslovnim okruženjem u Bosni i Hercegovini.

 

Veliki priliv domaćih i stranih investitora u poslijednjih pet godina bilježi i općina Tešanj. Stoga ne čudi činjenica da je britanski Economist ovu općinu prepoznao kao dom iznenađujućih industrijskih klastera usprkos stagnirajućoj ekonomiji, visokoj nezaposlenosti i disfunkcionalnoj vlasti u Bosni i Hercegovini.

 

Projekat koji smo realizovali sa Svjetskom bankom je integriran u sistem upravljanja kvalitetom. Projekat je, ustvari, doprinio je efikasnosti rada administracije i njenoj transparentnosti i generalnom smanjenju direktnih i indirektnih troškova koje imaju investitori i koje ima općinska administracija. U prošloj godini smo imali primjere da smo u roku od dva dana izdavali potrebnu dokumentaciju za firmu koja je obezbijedila 50 novih radnih mjesta. Naša satisfakcija je da radnici što prije dobiju posao, pojašnjava Suad Huskić, Načelnik općine Tešanj.

 

U posljednje četiri godine izvoz iz Tešnja je porastao za gotovo 90 % na oko 350 miliona KM, a proizvodi se izvoze u preko 60 zemalja svijeta. Istovremeno, bilježe se i značajne reinvesticije postojećih domaćih i stranih kompanija. Ukupni prihod privatnog sektora u 2014.godini je iznosio 1,384 milijarde KM, a registrovano je ukupno 89 miliona KM investicija domaćih i stranih investitora.

 

Grupacija Svjetske banke nastavlja aktivnosti na unapređenju poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH u okviru projekta LIFE, u saradnji sa Britanskom ambasadom u BiH.