U toku javna rasprava na Nacrt Budžeta za 2023. godinu

U toku je usmeni dio javne rasprave na Nacrt Budžeta za 2023. godinu. U narednim danima usmeni dio javne rasprave će se nastaviti prema rasporedu, i to:

  • 23.11.2022. godine u 14 sati u sali OV-a Tešanj (poseban termin za budžetske korisnike trezora – općinske službe, OIK, Općinsko pravobranilaštvo, Općinsko vijeće i Sindikat).

Općinsko vijeće Tešanj je na 19. sjednici održanoj 27. oktobra 2022. godine usvojilo Nacrt Budžeta za 2023. godinu. Isti je upućen u javnu raspravu od 01.11. do 30.11.2022. godine, s ciljem izrade prijedloga Budžeta za 2023. godinu.

Nacrt Budžeta je istaknut na internet stranici www.opcina-tesanj.ba, online platformi na adresi www.ecitizen.ba i infopultu u zgradi Općine, te uredima Jelah i Tešanjka.

Prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati do 30.11.2022. godine, putem prijemne kancelarije, na e-mail: budzet@opcina-tesanj.ba i korištenjem platforme na adresi  www.ecitizen.ba.