Trotoar u MZ Raduša

U toku su pripremni radovi na izgradnji trotoara u Kotlanicama u MZ Raduša. Radove na navedenom projektu vrši firma AB trans d.o.o. Tešanj.  Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena u Budžetu Općine.