Strogo zabranjeno nepropisno paljenje vatre na otvorenom prostoru

Prema dosadašnjem iskustvu Službe civilne zaštite, Profesionalne vatrogasne jedinice Tešanj, u prethodnim godinama na području općine Tešanj, usljed obavljanja radova čišćenja, poljoprivrednih, šumskih i drugih površina, odnosno prilikom loženja vatre i spaljivanja korova, suhe trave, lišća, i otpada, dolazilo je do velikog broja požara niskog rastinja, a koje su izazivali pojedinci svojim nemarom ili pak svjesno, usljed čega je dolazilo do neželjenih pojava nekontrolisanog širenja požara na susjedna područja i objekte, čime su ugrožavani ljudi, prirodni resursi i materijalna dobra.

S obzirom da je sezona proljetnih radova već započela, zbog vremenskih uslova, podsjećamo građane da je STROGO ZABRANJENO paljenje vatre na otvorenom prostoru, na mjestima koja se nalaze u neposrednoj blizini, objekata, šuma, benzinskih i plinskih stanica, kao i na nepristupačnim mjestima na kojima nije moguć pristup vatrogasnih vozila.

Prilikom loženja vatre i spaljivanja korova, građani se moraju u potpunosti pridržavati i poštivati propisane  mjere opreza kao što su:

1. Prilikom čišćenja parcela, prikupljeni otpad spaljivati uz maksimalne mjere opreza i lično prisustvo dok otpad ne izgori.

2. Ne ostavljati upaljenu vatru ili žar nekontrolisano na njivi.

3. Prije polaska sa njive ili kampovanja, politi vatru ili žar vodom, ili zatrpati zemljom.

4. Posebno voditi računa da se paljenje otpada ne vrši u blizini šuma, stambenih i privrednih objekata, benzinskih pumpi, plinara, a naročito u toku pojave vjetra.

5. Paljenje otpada vršiti u ranim jutarnjim, a ne večernjim satima.

Ukoliko, i pored svih preduzetih mjera dođe do požara koji više nije moguće kontrolisati potrebno je obavijestiti:

  1. Dežurnog u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tešanj na broj telefona 123 i 032/650-720; ili
  1. Dežurnog u Policijskoj stanici Tešanj na broj telefona 122 i 032/ 651-606; ili
  2. Operativni centar civilne zaštite na broj telefona 121 i 032/650-439.

Podsjećamo da su odredbama člana 169. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Sl.novine FBiH“ broj: 64/09) predviđene novčane kazne za pojedince, koji svojim postupcima omogućuju nastanak požara, kao što je na nepropisan način loženje vatre na otvorenom, u šumama, na šumskom zemljištu, ili na drugom zemljištu.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kod pojave ovakvih situacija bićemo prisiljeni da u saradnji sa Policijskom stanicom Tešanj, identifikujemo lica i preduzmemo odgovarajuće zakonske mjere u cilju suzbijanja nastanka i širenja požara.