Strogo zabranjeno nepropisno paljenje vatre na otvorenom prostoru

S obzirom da su ovih dana visoke temperature zraka, dovele do toga, da građani počinju sa proljetnim uređenjem svojih parcela, zemljišta, bašta, čisteći i spaljujući korov, i time dovode do većih ili manjih požara, koji mogu ugroziti njih same ali i druge ljude i njihovu imovinu.

Stoga, podsjećamo građane, da je STROGO ZABRANJENO nepropisno paljenje vatre na otvorenom prostoru, posebno na mjestima koja se nalaze u neposrednoj blizini šuma, benzinskih stanica, plinskih stanica i slično, kao i na nepristupačnim mjestima na kojima nije moguć pristup vatrogasnih vozila.

Prilikom loženja vatre, građani se moraju u potpunosti pridržavati i poštivati propisane mjere opreza kao što su:

1. Prilikom čišćenja parcela, prikupljeni otpad spaljivati uz maksimalne mjere opreza i lično prisustvo dok otpad ne izgori.

2. Ne ostavljati upaljenu vatru ili žar nekontrolisano na njivi.

3. Prije polaska sa njive ili kampovanja, politi vatru ili žar vodom, ili zatrpati zemljom.

4. Posebno voditi računa da se paljenje otpada ne vrši u blizini šuma, privrednih objekata, benzinskih pumpi, plinara, a naročito u toku pojave vjetra.

5. Paljenje otpada vršiti u ranim jutarnjim, a ne večernjim satima.

Ukoliko, i pored svih preduzetih mjera dođe do požara koji više nije moguće kontrolisati potrebno je obavijestiti:

  1. Dežurnog u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tešanj na broj telefona 123 i 032/650-720;  ili
  1. Dežurnog u Policijskoj stanici Tešanj na broj telefona 122 i 032/ 650-014;  ili
  1. Operativni centar civilne zaštite na broj telefona 121 i 032/650-439.

Podsjećamo da su odredbama člana 169. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Sl.novine FBiH“ broj: 64/09) predviđene novčane kazne za pojedince u iznosu od 100,00 do 1.500,00 KM, koji svojim postupcima omogućuju nastanak požara, kao što je na nepropisan način loženje vatre na otvorenom, u šumama, na šumskom zemljištu, ili na drugom zemljištu.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kod pojave ovakvih situacija bićemo prisiljeni da u saradnji sa Policijskom stanicom Tešanj, identifikujemo lica i preduzmemo odgovarajuće zakonske mjere u cilju suzbijanja nastanka i širenja požara.