Staza zdravlja Mrkotić

Počeli su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puta prema Stazi zdravlja u Mrkotiću. Sredstva za realizaciju projekta su obezbijeđena u Budžetu Općine Tešanj.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.