Sportska dvorana Jelah

Završeno je projektovanje i revizija projekta za gradnju Sportske dvorane u Jelahu. U decembru je u budžetu Općine Tešanj za 2020. godinu rezervisano 400.000 KM. U međuvremenu, na javni poziv Vlade FBiH kandidovani su projekti i obezbijeđena su dodatna sredstva, koja su već na računu Općine Tešanj.  Danas je potpisan tender za odabir izvođača.

Za gradnju Sportske dvorane u Jelahu u 2018. godini obezbijeđena je lokacija za gradnju, nakon što je ranije usaglašen stav da se dvorana ipak gradi bliže školi, a ne u centru Jelaha na lokaciji starog Doma kulture. Ova lokacija nudi mogućnost da učenici svakodnevno koriste novu dvoranu. Općina je jedan dio zemljišta kupila, a drugi dio obezbijedila od Vlade ZDK i OŠ 1. mart Jelah.
U 2019. godini urađen je Idejni projekat, koji je predstavljen Općinskom vijeću Tešanj i koji je dobio podršku svih zainteresovanih strana (radni tim, OV, MZ, Škola).  Također, u 2019. godini ugovorena je izrada glavnog projekta.
Projektovana dvorana je površine 2.156 m2, dimenzija 52×32,8 m. Sportski teren ispunjava potrebne standarde. Projektovano je 760 mjesta za gledaoce, potrebne svlačionice, tuš kabine i mokri čvorovi za sportske ekipe, za sudije, mokri čvorovi za publiku, osobe sa invaliditetom. Projektovana je topla veza sa Osnovnom školom 1. mart, prostor za manji ugostiteljski objekat i osvježenje.
Ukupna procijenjena vrijednost dvorane je cca 1,6 miliona KM. Predviđeno da se u prvoj fazi izgradi sva konstrukcija objekta sa tribinama i sl., te da se objekat pokrije. U narednoj fazi bi slijedilo zidanje i ostali radovi.
Projekat gradnje Sportske dvorane je dio Strategije razvoja Općine Tešanj.