Servis aparata za početno gašenje požara

Služba civilne zaštite Općine Tešanj, Odjeljenje zaštite od požara i vatrogastva – Profesionalna vatrogasna jedinica, pored svojih redovnih poslova, radi i servisiranje aparata za početno gašenje požara preduzećima, pravnim licima, ustanovama i organizacijama prvenstveno sa područja općine Tešanj, ali i šire.

Tako je u protekloj 2021. godine, urađeno-servisirano 8390 komada aparata. Treba napomenuti da je rađen tzv. periodični pregled aparata, kao i kontrolno isptivanje aparata.