Saziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

8. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak, 16.07.2021. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 8. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. TEMATSKE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Tešanj za prvo polugodište 2021.godine,
 2. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za upravljanje i održavanje nekretnina na lokalitetu “Katino brdo” u Orašje Planjama,
 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanje javnog interesa rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M4 na ulazu u Jelah,
 2. Prijedlog Odluke kojom se odobrava, radi izgradnje trafo stanice, prodaja neposrednom pogodbom, nekretnine u vlasništvu Općine Tešanj,
 3. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2021.godine,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Kodeksa ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj,
 5. Prijedlog Rješenja o produženju mandata članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja
 6. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata za Nadzorni odbor RAD d.d. Tešanj,
 7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej Tešanj,
 8. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu,
 1. Informacija o organizovanju i funkcioniranju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara za 2020. godinu.

C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 6. i 7.sjednici

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: – subota, 17.07.2021.godine u 21,00 sat i nedjelja, 18.07.2021.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.