Saziv za 40. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u utorak, 30.06.2020. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 40. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 38. i 39. TEMATSKE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Nacrt Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće “Planjska rijeka” i “Gumurnica”, općina Tešanj,
 2. Prijedlog Odluke o određivanju matičnih područja i njihovih sjedišta na području općine Tešanj,
 3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju JU “Sportsko-rekreacioni centar” Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji parcele u k.o. Mrkotić, radi oblikovanja,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji parcele u   k.o Tešanj I, radi oblikovanja,
 7. Informacija o radu mjesnih zajednica za 2019. godinu,
 8. Informacija o provedenoj provjeri finansijskog poslovanja MZ Bobare, Drinčići, Blaževci 2012-2018.godine,
 9. Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2019. godinu.
 10. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2019. godini na području općine Tešanj,
 11. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2019.godinu.

 

 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

 1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 38. i 39.sjednici Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:

– subota, 04.07.2020.godine u 21,00 sat i nedjelja, 05.07.2020.godine u 14,00 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.