Saziv za 36. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana  22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

  1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj  koja će se održati  u petak,  28.02.2020. godine s  početkom  u 13:00  sati,  u  Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18)  za 36. sjednicu  Općinskog vijeća predlažem:

A) USVAJANJE ZAPISNIKA  SA  SJEDNICE  OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I  R E D

1. Izvještaj o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga,

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama,

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i kriterijima za izbor i imenovanje radnih tijela OV,

4. Analiza rada Agencije za razvoj općine Tešanj za period 2009-2019, 

5. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa

6. Principi i smjernice kod prometovanja nekretnina u vlasništvu općine Tešanj,

7. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za period Januar-Decembar 2019. godine,

8. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj za 2019. godinu,

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisije za monitoring nad realizacijom Strategije razvoja općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena: 

– Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 35.sjednici Općinskog vijeća.

 

– Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni  na web stranici Općine:

http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice

 

– Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota,  29.02.2020.godine u 21,00 sat  i nedjelja, 01.03.2020.godine u 14,00 sati.                                                                                         

 

PREDSJEDAVAJUĆI  VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.