Saziv za 34. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak, 20.12.2019. godine s početkom u 13:30 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 34. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 33. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2020. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o visini boda za komunalnu naknadu,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije,
 5. Prijedlog Odluke o finansijskoj podršci školovanju,
 6. Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim taksama i naknadama,
 7. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Tešanj za 2020. godinu,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnih odbora JZU,
 10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine kod obdaništa u Tešnju,
 11. Prijedlog Rješenja kojim se odbija prijedlog Đonlagić (Alije) Muhameda iz Jelaha za oglašavanje Rješenja broj 02/2-483/66 od 23.05.1966.godine ništavim kao neosnovan.

 

 1. B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Prije početka sjednice, od 13,00 sati će se održati edukacija vijećnika i članova radnih tijela Vijeća na temu Zakon o stvarnim pravima i općinska imovina (Predavači: Općinski pravobranilac i stručni saradnik za finansije i računovodstvo)
 2. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 33. sjednici Općinskog vijeća.
 3. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine:http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 4. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj:- subota, 21.12.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 22.12.2019.godine u 14,00 sati.

 Obavijest o pomjeranju termina sjednice

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić, dipl.oec.