Saziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 18. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu 31.07.2019. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 31. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2019. godine,
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Tešanj za 2019. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovnih zona na području općine Tešanj,
 4. Nacrt Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2019. godini,
 7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o administrativnim taksama i naknadama,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana UO JU “Muzej” Tešanj,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja općinskih organa uprave,
 10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2019.godine,
 11. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu.

 

 

 1. C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 30. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 1. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: – subota, 03.08.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 04.08.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća

____________________

Amir Piro