Saziv za 28. sjednicu Općinskog vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

 

S A Z I V A M

 1. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u (ponedjeljak) 29.04.2019. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 28. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2018. godinu
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2019. godine
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Tešanj,
 4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
 5. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za 2019. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za parcelu 288/3 u Ljetiniću,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom u Medakovu,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinske izborne komisije,
 9. Informacija o radu i poslovanju udruženja građana na području općine Tešanj za 2018.godinu,
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova, i označavanju objekata brojevima na području Općine Tešanj.

 

 1. C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

 

Napomena:

 1. Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 27. sjednici Općinskog vijeća.
 2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: http://www.opcina-tesanj.ba/uprava/opinsko-vijece/materijali-za-sjednice
 3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: – subota, 04.05.2019.godine u 21,00 sat i nedjelja, 05.05.2019.godine u 14,00 sati.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

_________________________

Senad N. Subašić, dipl.oec.