Saziv za 28. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

28. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak, 29.09.09.2023. godine s početkom u 14:30 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 28. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja 2023-2026
 2. Prijedlog Odluka o istupanju Općine Tešanj iz članstva Regionalne ekonomske zajednice „REZ“ d.o.o. Zenica
 3. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.p. broj:1526/3 K.O. Tešanj I
 4. Prijedlog Odluke prodaji  zemljišta k.č.broj:263/2 i k.č. broj:1222/4 K.O. Jevadžije
 5. Nacrt Odluke o gubitku statusa javnog dobra-put
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Tešanj
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za izradu Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika – vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj
 9. Informacija o završetku školske 2022/2023. godine i upisu učenika u školsku 2023/2024. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,
 10. Informacija o održavanju putne infrastrukture na prostoru općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Edukacija vijećnika će se održati isti dan s početkom u 13:45h, na temu:”Transparentnost u organima uprave i Općinskom vijeću”, predavač Emsad Dizdarević, program menadžer, Transparency International

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

3. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 27.sjednici OV

4. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 30.09.2023.godine u 21,00 h i 01.10.2023.godine u 14,00 h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.