Saziv za 26. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

26. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u utorak, 04.07.2023. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 26. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 25. (TEMATSKE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju probno-eksploatacionog bunara PEB-4
  na lokalitetu zv. “Bobarsko Polje”, općina Tešanj
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa LC17 Tešanj-Medakovo-Tešanjka
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2023. godinu
 4. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj 1008/13 KO Kraševo
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj 1925/3 KO Jelah
 6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. broj 331/8 KO Tešanj II
 7. Informacija o problemima u vezi sa izgradnjom objekata u obuhvatu autoceste na Koridoru Vc
 8. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2022. godini na području općine Tešanj,
 9. Informacija o radu udruženja građana na području općine Tešanj za 2022. godinu

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 24. i 25. (tematskoj) sjednici OV

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 8.7.2023. godine u 21,00 h i 9.7.2023. godine u 14,00 h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.