Saziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

21. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak, 29.12.2022. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 21. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Budžeta Općine Tešanj za 2023. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2023. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2023.godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga,
 5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2023. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana OIK Tešanj,
 7. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Kolegija Vijeća,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina označenih kao k.č.br. 235/2,
  k.č.br. 235/3 i k.č.br. 235/4 za K.O. Raduša,
 9. Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

3. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 20 sjednici Općinskog vijeća Tešanj,

4. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: nedjelja, 01.01.2023.godine u 21,00 sat i ponedjeljak, 02.01.2023.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.