Saziv za 19. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

19. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak, 27.10.2022. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 19. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

  1. Nacrt budžeta Općine Tešanj za 2023. godinu
  2. Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Tešanj za januar-septembar 2022. godine
  3. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje 4 (četirii) člana Općinske izborne komisije Tešanj i Prijedlog javnog poziva,
  4. Prijedlog Odluke o finansijskoj podršci školovanju u akademskoj 2022/2023. godinu
  5. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za nekretnine na lokalitetu zv.”Krndija”
  6. Informacija o održavanju cestovne infrastrukture na prostoru općine Tešanj
  7. Informacija o završetku školske 2021/2022. godine i upisu učenika u školsku 2022/2023. godinu u osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Edukacija vijećnika će se održati isti dan s početkom u 13:15h, na temu: “Kodeks ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj”, predavač Adem Huskić,prof.

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 18 sjednici Općinskog vijeća Tešanj,

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 29.10.2022.godine u 21,00 sat i nedjelja, 30.10.2022.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh