Saziv za 16. (tematsku) sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18),

S A Z I V A M

16. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu, 25.05.2022. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj.

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 16. (tematsku) sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

D N E V N I R E D

 1. Nacrt Odluke o provođenje izmjene dijela Regulacionog plana “Poslovne zona Bukva”,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata Općine Tešanj i Općinskog pravobranilaštva,
 3. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Rad” d.d. Tešanj za 2021. godinu,
 4. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2021. godinu,
 5. Izvještaj o radu i poslovanju Agencije za razvoj općine Tešanj TRA d.o.o. za 2021. godinu,
 6. Informacija o poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj u 2021. godini:
 1. JU Opća Biblioteka Tešanj,
 2. JU Centar za socijalni rad Tešanj,
 3. JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj,
 4. JZU Opća bolnica Tešanj,
 5. JU Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj,
 6. JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,
 7. JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,
 8. JU Muzej Tešanj.

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 28.05.2022.godine (subota) u 21,00 sat i 29.05.2022.godine (nedjelja) u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.