Saziv za 15. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

15. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u četvrtak, 21.04.2022. godine s početkom u 13:30 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 15. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SVEČANE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2021.godinu,
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2022,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđenom javnom interesu, broj: 01-27-3-207-8/22 od 01.02.2022.godine radi izgradnje “PEB-5” na lokalitetu “Bobarsko Polje”,
 4. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom nekretnine k.p.broj:2/2 K.O. Raduša,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.br..772/14 k.o. Mrkotić,
 6. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta u Jelahu,
 7. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke i Javnog oglasa za imenovanje 3 (tri) člana Općinske izborne komisije Tešanj,
 8. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje 3 (tri) člana Općinske izborne komisije Tešanj i Prijedlog javnog poziva,
 9. Analiza rada predškolskih ustanova na prostoru općine Tešanj,
 10. Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2021. godinu,
 11. Informacija o radu mjesnih zajednica za 2021. godinu.

C) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

2. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 14. sjednici i dopunjeni Zapisnik 13. sjednice Općinskog vijeća Tešanj,

3. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 30.04.2022.godine u 21,00 sat i nedjelja, 01.05.2022.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.