Saziv za 14. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

14. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u ponedjeljak, 07.03.2022. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 14. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I  R E D

 1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01.-31.12.2021.godine,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2022. godini,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2022.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2023 i 2024) 1+2,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.br.780/13 za k.o. Mrkotić,
 6. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata  za Nadzorni odbor TOPLANA d.d.Tešanj,
 7. Prijedlog Odluke o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja 2022-2026.godina,
 8. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj,
 9. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj u 2021.godini,
 10. Izvještaj o realizaciji plana upravljanja otpadom općine Tešanj za 2021.godinu,
 11. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2021.godinu.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Edukacija vijećnika će se održati isti dan s početkom u 12:30h, na temu: “Provođenje planske dokumentacije kroz vođenje upravnih postupaka u odjeljenju za urbanizam”, predavač Nermina Bešlagić, stručni savjetnik za prostorno planiranje i urbanizam,

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

3. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 13.sjednici

4. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 12.03.2022.godine u 21,00h i nedjelja, 13.03.2022.godine u 14,00h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.