Sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica

Općinski načelnik sa saradnicima je organizovao radne sastanke sa predstavnicima organa MZ Šije i MZ Dobropolje-Mekiš. Na sastancima se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima unaprijeđenja, stepenu realizacije zaključaka sa prethodnih sastanaka, realizaciji kapitalnih projekata za 2021. i pripremama za realizaciju projekata u 2022. godini, gdje je naglašeno da će Općina nastaviti poštovati prioritete dostavljene od strane mjesnih zajednica. Razgovaralo se i o obilježavanju Dana MZ i modelu upravljanja kanalizacijom u MZ Šije, te o popravljanju stanja u sistemu vodosnabdijevanja u MZ Dobropolje-Mekiš. Dogovoreni su konkretni zaključci koji će poboljšati realizaciju tih poslova u narednom periodu.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima MZ na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredine koje oni predstavljaju.

Općinski načelnik sa saradnicima prisustvovao je i tradicionalnoj manifestaciji Bučije 93, koju je organizovala MZ Džemilić Planje.