Sastanak sa predstavnicima MZ Novo Selo

Općinski načelnik sa saradnicima održaoje  radni sastanak sa predstavnicima organa MZ Novo Selo. Na sastanku se razgovaralo o projektima za modernizaciju glavnog putnog pravca kroz MZ Novo Selo sa aspekta očekivanog povećanja saobraćaja u narednom periodu po izgradnji kružnog toka, analizi realizacije kapitalnih projekata u 2022. godini, te planovima za 2023.godinu. Predstavnici MZ Novo Selo i Općine Tešanj razmjenili su mišljenje i o početku gradnje autoputa kroz MZ Novo Selo, reakciji građana i uticaju na život i rad stanovnika ove mjesne zajednice tokom same gradnje i procjene uticaja nakon završetka gradnje autoputa. U MZ Novo Selo je planirana priključna petlja i tu će prolaziti većina saobraćaja, što će značajno promijeniti ukupnu sliku ove mjesne zajednice. Razgovaralo se i o trenutnom uticaju Zakona o gradnji AC na gradnju novih objekata u MZ, te mjerama koje je Općina poduzimala ili poduzima na smanjenju ovog uticaja na izdavanje dozvola za gradnju.

Ovo je do sada najveći projekat koji se radi na području općine Tešanj i svjesni smo izazova koji nas očekuju. Uradit ćemo maksimalno koliko budemo mogli da gradnja autoputa minimalno utiče na svakodnevni život i rad građana, te da stanje po okončanju radova bude na istom ili boljem nivou u odnosu na stanje na početku radova, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.