Sastanak sa predstavnicima MZ Kalošević

Općinski načelnik sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavnicima organa MZ Kalošević. Sastanak su inicirali predstavnici MZ Kalošević kako bi se razgovaralo o najpovoljnijem i najkvalitetnijem načinu upravljanja vodovodnim sistemom na ovom području. Doneseni su konkretni zaključci sa rokovima za rješavanje ovog pitanja. Razgovaralo se i o projektima koji su u toku, kao i o projektima koji se planiraju realizovati u budućnosti kao što su: uređenje obaloutvrda rijeke Usore, projektovanje dijela vodovodne mreže za naselje Putešić u MZ Kaloošević, ispitivanju mosta preko rijeke Usore, toplifikaciji Osnovne škole, ali  i drugim projektima.

Precizirani su rokovi i dogovorene su konkretne aktivnosti koje treba  realizovati u narednom periodu. Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima mjesne zajednice na aktivnostima koje poduzimaju, a koje za cilj imaju stvaranje povoljnijeg ambijenta i poboljšanja uslova za život i rad građana, kako ove mjesne zajednice, tako i cijelog područja općine Tešanj.