Sastanak sa predstavnicima MZ Jevadžije

Općinski načelnik sa saradnicima, je organizovao radni sastanak sa predstavnicima organa MZ Jevadžije. Na sastanku se razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima unaprijeđenja iste, realizaciji kapitalnog projekata za 2022 te problemima sa kojima se organi MZ susreću, naglašeno je da će Općina nastaviti poštivati prioritete dostavljene od strane MZ Jevadžije kao i predloženu dinamiku za realizaciju.  Dogovoreni su konkretni zaključci koji će omogućiti izbor najboljeg rješenja za realizaciju prioritetnog projekta za 2022.godinu.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima MZ na dolasku, izdvojenom vremenu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredine koje oni predstavljaju.