Sastanak sa predstavnicima MZ Jablanica

Općinski načelnik sa saradnicima, je organizovao radni sastanak sa predstavnicima organa MZ Jablanicae. Na sastanku se razgovaralo deset tačaka koje su delegirali predstavnici mjesne zajednice a tiču se  realizacije kapitalnih projekata za 2022, unaprijeđenja saradnje, redovnim poslovima organa uprave, planovima za naredne tri godine, uticaju Koridora Vc na rad organa i tako dalje. Zaključeno je da je pred nama realizacija ozbiljnog projekta vodosnabdijevanja koji predstavlja ozbiljan izazov te zahtjeva bolju saradnju i intenzivnu komunikaciju općina-MZ-građani.  Predstavnicima MZ je prenesena informacija o stepenu realizacije procesa eksproprijacije za područje MZ, visini ukupno isplaćenih sredstava i planove AC FBiH za pripreme za realizaciju samih radova. Kada je u pitanju povezivanje sa općinom Maglaj preko područja ove MZ potvrđena je spremnost općine Tešanj da u skladu sa mogućnostima podrži i ovu aktivnost. Dogovoreni su konkretni zaključci koji za cilj imaju poboljšanje saradnje, efikasniju realizaciju projekata, veće uključivanje organa MZ, a sve u cilju poboljšanja uslova za život i rad stanovnicima MZ koju predstavljaju.

Općinski načelnik se zahvalio predstavnicima MZ na dolasku, izdvojenom vremenu, aktivizmu i nesebičnom zalaganju koje za cilj ima razvoj sredine koje oni predstavljaju.