Sastanak sa Ministrom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima primio je danas Ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK Adnana Šabanija i Direktora Kantonalne direkcije za ceste Rasima Kovača kako bi razgovarali o aktuelnim projektima i pripremama za 2024. godinu sa posebnim fokusom na izgradnju i održavanje regionalne ceste. U pripremi je realizacija projekta izgradnja raskrsnica između Jelaha i Tešnja. Razgovarano je i o putu preko Crnog vrha, propustu kod OŠ Huso Hodžić, trotoarima u blizini škola, pješačkim prelazima i signalizaciji. Kada je u pitanju prostorno planiranje, dogovoreno je da se u narednom periodu organizuje sastanak na kojem bi prisustvovao i Direktor Zavoda za urbanizam i prostorno uređenje ZDK i Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK. Ministar Šabani je iskazao i interesovanje za upravljanje otpadom i radom deponije, te je u drugoj polovini januara dogovorena posjeta Općini Tešanj i JP RAD sa fokusom na ovu oblast.