Sanacija odrona u Jablanici i čišćenje u Rosuljama

U okviru provođenja preventivnih mjera zaštite i spašavanja završena je sanacija obale potoka, na dijelu puta u Jablanici kod mostića (put prema džamiji) u MZ Jablanica. Također je završeno čišćenje i uređenje obale potoka od Ristića kuća do magistralnog puta u MZ Rosulje.
Izvođač radova je firma KM Gradnja d.o.o Miljanovci.