Sanacija makadamskih puteva i putnih kanala i propusta

U okviru ljetnog održavanja puteva u 2024. godini, u toku je sanacija makadamskih puteva i putnih kanala i propusta.

Svim mjesnim zajednicama su izdati nalozi za sanacije makadamskih puteva i održavanje i sanaciju priključaka, propusta i putnih kanala.

Izvođač radova na sanaciji makadamskih puteva je firma IKAN d.o.o. Zavidovići.

Na održavanju i sanaciji priključaka, propusta i putnih kanala izvođači radova su firme TRANS-KOP d.o.o. Jelah i GEO-PUT d.o.o. Maglaj.

Realizaciju naloga na terenu prate predstavnici mjesnih zajednica, uz kontrolu od strane predstavnika Službe za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove Općine Tešanj.