Realizacija kapitalnih investicija za 2021. godinu

Projekti koji su planirani na Listi kapitalnih investicija za 2021 godinu u oblasti visokogradnje ili uređenja društvenih domova su u mjesnim zajednicama O. Planje, Novi Miljanovci, Rosulje i Tešanjka završeni.

Sredstava su obezbijeđena iz Budžeta Općine Tešanj.

Izvođač radova je firma Nedjing doo Tešanj, a stručno-tehnički nadzor je vršila firma ARH-STUDIO doo Tešanj.