Program rada Općinskog vijeća za 2011. godinu

 

II – SADRŽAJ PROGRAMA

Općinsko vijeće Tešanj će u 2011. godini razmatrati:

A. U periodu januar – mart:

 

– Odluka o visini  prosječne konačne  građevinske cijene m2 stambenog prostora na području općine

Tešanj za prethodnu godinu,

– Odluka o usvajanju prednacrta Regulacionog plana „Izmjena i proširenje obuhvata Urbanističkog plana

naseljenog mjesta Tešanj“,

– Odluka o usvajanju nacrta Regulacionog plana „Turističko-rekreacione zone O. Planje“,

– Odluka o usvajanju nacrta „Urbanističkog projekta Tešanj – Centar Tešanj“,

– Odluka o usvajanju prednacrta Regulacionog plana „Izmjena i proširenje obuhvata Urbanističkog plana

naselja Jelah“,

– Odluka o usvajanju nacrta „Idejnog projekta budućeg kulturno-sportskog centra u Jelahu“,

– Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na

području općine Tešanj u 2011. godini,

– Odluka o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2011. godinu,

– Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2010. godinu i Izvještaj o uočenim   pojavama i

problemima u primjeni zakona o značaju ostvarivanja funkcije Općinskog pravobranilaštva,

– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2010. godinu,

– Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2010. godinu,

– Izvještaj Općinskog načelnika o radu općinskih organa uprave za period od 01.01. do 31.12.2010. godine,

– Izvještaj o realizaciji ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju na području općine Tešanj za 2010. godinu,

– Izvještaj o radu predsjedavajućeg Općinskog vijeća za 2010. godinu,

– Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2010.

godini na području općine Tešanj,

– Informacija o radu mjesnih zajednica za 2010. godinu,

– Informacija o radu i poslovanju nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2010. godinu,

– Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2010. godinu,

– Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2010. godinu,

– Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Tešanj i Doboj-Jug za 2010. godinu,

– Informacija o suzbijanju rada na crno.

B. U periodu april juni:

– Odluka o usvajanju nacrta Regulacionog plana „Izmjena i proširenje obuhvata Urbanističkog plana

naseljenog mjesta Tešanj“,

– Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Turističko-rekreacione zone O. Planje“,

– Odluka o usvajanju „Urbanističkog projekta Tešanj – Centar Tešanj“,

– Odluka o usvajanju nacrta Regulacionog plana „Izmjena i proširenje obuhvata Urbanističkog plana

naselja Jelah“,

– Odluka o usvajanju „Idejnog projekta budućeg kulturno-sportskog centra u Jelahu“,

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2010. godinu,

– Izvještaj o radu i poslovanju JP «Rad» Tešanj za 2010. godinu,

– Izvještaj o radu i poslovanju JP «Toplana» Tešanj za 2010. godinu,

– Informacija o poštivanju prostorno-planske dokumentacije,

– Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2010. godinu,

– Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj za 2010. godinu,

– Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2010. godini,

– Informacija o položaju boračkih populacija,

– Informacija o položaju penzionera sa aspekta životnog standarda na području općine Tešanj,

– Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 09/2010. godina.

C. U periodu juli – septembar:

– Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Izmjena i proširenje obuhvata Urbanističkog plana

naseljenog mjesta Tešanj“,

– Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Izmjena i proširenje obuhvata Urbanističkog plana naselja Jelah“,

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za  I  polugodište 2010. godine,

– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2011. godine,

– Izvještaj o radu predsjedavajućeg Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2011. godine,

– Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2011. godine.

D. U periodu oktobar – decembar:

– Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2012. godinu,

– Odluka o izvršavanju Budžeta za 2012. godinu,

– Budžet Općine Tešanj za 2012. godinu,

– Program rada Općinskog vijeća za 2012. godinu,

– Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku

2011/2012. godinu,

– Rješenje o razrješenju i imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu,

– Izvještaj o radu eko-policije,

– Informacija o završetku školske 2010/2011. godine i upisu učenika u školsku 2011/2012. godinu u

osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

III

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu. Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove

inicijative i prijedloge tokom 2011. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.

Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka.

Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnoj službi Općine.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Vedran Kaser, dipl.ing.inf.teh.