Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2014. godinu

  II – SADRŽAJ PROGRAMA

Općinsko vijeće Tešanj će u 2014. godini razmatrati:

 

A) period januar – mart:

 

– Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta “Studenac” na mjesnom vodovodu “Ponikva”Šije

– Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na

području općine Tešanj u 2014. godini,

– Odluka o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2014. godinu,

– Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2013. godinu,

– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2013. godinu,

– Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2013. godinu,

– Izvještaj Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2013. godine,

– Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2013.godini

– Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2013. godini na

području općine Tešanj,

Informacija o radu mjesnih zajednica za 2013. godinu,

– Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2013. godinu,

– Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2013. godinu,

– Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2013. godinu,

– Informacija o realizaciji Strategije općine Tešanj,

– Informacija o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za vatrogastvo.

 

B) period april – juni:

 

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2013. godinu,

– Informacija o poslovanju javnih preduzeća na području općine Tešanj u 2013. godini (Izvještaj o

poslovanju JP Toplana, Izvještaj o poslovanju JP “Rad”, Izvještaj o poslovanju JP TRA) ,

– Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2013. godinu

(Izvještaj o radu JU Opća Biblioteka, Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad, Izvještaj o radu

JZU Apoteka “Tefarm”, Izvještaj o radu JZU Opća bolnica Tešanj, Izvještaj o radu JU Centar za

kulturu i obrazovanje, Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj,

Izvještaj o radu JU Sportsko-rekreacioni centar Tešanj,Izvještaj o radu JU Muzej Tešanj),

– Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj za 2013. godinu,

– Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2013.god.,

– Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku

zaštitu,

– Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 13/2014.

godina.

 

C) period juli – septembar:

 

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2014. godine,

– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2014. godine,

– Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2014. godine i

bezbjednosti i učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

– Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj i „radu na crno“ na području općine Tešanj za

2013.godinu.

 

 

D) period oktobar – decembar:

 

– Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2015. godinu,

– Budžet Općine Tešanj za 2015. godinu,

– Odluka o izvršavanju Budžeta za 2015. godinu,

– Program rada Općinskog vijeća za 2015. godinu,

– Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za

akademsku 2014/2015. godinu,

– Svečana sjednica Općinskog vijeća Tešanj povodom „10. decembra – Dan grada Tešnja“,

– Informacija o završetku školske 2013/2014. godine i upisu učenika u školsku 2014/2015. godinu u

osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

– Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj (položaj građana u socijalnoj potrebi, i

djece i omladine sa posebnim potrebama),

– Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj,

– Informacija o radu Zdravstvenog savjeta općine Tešanj.

 

III

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu. Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove

inicijative i prijedloge tokom 2014. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.

Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka.

Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnom odjelu Općine.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Fuad Šišić, dipl.ing.maš.