Program rada Općinskog vijeća Tešanj za 2012. godinu

 

II – SADRŽAJ PROGRAMA

Općinsko vijeće Tešanj će u 2012. godini razmatrati:

A) period januar – mart:

 

– Odluka o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovi za isporuku i preuzimanje toplotne energije,

– Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na

području općine Tešanj u 2012. godini,

– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnoj rasvjeti,

– Odluka o usvajanju Liste kapitalnih projekata za budžetsku 2012. godinu,

– Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2011. godinu,

– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za 2011. godinu,

– Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2011. godinu,

– Izvještaj Općinskog načelnika o radu općinskih organa uprave za period od 01.01. do 31.12.2011. godine,

– Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2011.

godini,

– Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2011.

godini na području općine Tešanj,

– Informacija o radu mjesnih zajednica za 2011. godinu,

– Informacija o radu nevladinih organizacija na općini Tešanj za 2011. godinu,

– Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2011. godinu,

– Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2011. godinu,

– Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Tešanj i Doboj Jug za 2011. godinu i „radu na crno“ na

području općine Tešanj.

B) period april juni:

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2011. godinu,

– Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća na području općine Tešanj u 2011. godini,

– Informacija o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač Općina Tešanj za 2010. godinu,

– Informacija o stanju organizovanosti zaštite i spašavanja na području općine Tešanj za 2011. godinu,

– Informacija o organizovanosti i provođenju zaštite od požara na području općine Tešanj u 2011. godini,

– Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku

zaštitu,

– Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Tešanj za sezonu 11/2012.

godina.

C) period juli – septembar:

– Odluka o usvajanju Programa razvoja sistema zaštite i spašavanja općine Tešanj 2011-2016. godina,

– Izvještaj o izvršenju Budžeta za  I  polugodište 2012. godine,

– Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2012. godine,

– Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2012. godine i bezbjednosti

učenika u saobraćaju na području općine Tešanj.

D) period oktobar – decembar:

– Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2013. godinu,

– Budžet Općine Tešanj za 2013. godinu,

– Odluka o izvršavanju Budžeta za 2013. godinu,

– Program rada Općinskog vijeća za 2013. godinu,

– Odluka o donošenju Plana zaštite od požara općine Tešanj,

– Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku

2012/2013. godinu,

– Svečana sjednica Općinskog vijeća Tešanj povodom „10. decembra – Dan grada Tešnja“,

– Informacija o završetku školske 2011/2012. godine i upisu učenika u školsku 2012/2013. godinu u

osnovnim i srednjim školama na području općine Tešanj,

Informacija o kulturnim zbivanjima na području općine Tešanj,

– Informacija o položaju mladih na području općine Tešanj,

– Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj (položaj građana u socijalnoj potrebi i djece i

omladine sa posebnim potrebama),

– Informacija o rješavanju statusa izbjeglih i raseljenih lica na području općine Tešanj.

III

Zadaci utvrđeni Programom rada Općinskog vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu. Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove

inicijative i prijedloge tokom 2012. godine, koji će se, po podnošenju na Vijeće, po proceduri propisanoj Poslovnikom o radu Vijeća, uvrštavati u dnevni red sjednica i voditi rasprava o istim.

Redovne sjednice Općinskog vijeća se održavaju, u principu, jednom mjesečno, a po potrebi i češće, dok se vanredne sjednice sazivaju prema ukazanim potrebama, s tim da dnevni red za sjednice Vijeća, u principu, ne bi trebao prelaziti 10 tačaka.

Predlagač i obrađivač materijala su obavezni pridržavati se rokova iz Programa prilikom izrade materijala iz svoje nadležnosti, te materijale blagovremeno dostavljati Stručnom odjelu Općine.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Esmir Subašić