Prijem najboljih učenika

Za učenike generacije, učenike sa posebnom diplomom i učenike sa ostvarenim značajnim rezultatima na takmičenju, te direktore škola, profesore i nastavnike koji su učenike pratili na takmičenja, upriličen je tradicionalni prijem Općinskog načelnika.
Ove godine ukupno 80 učenika (12 učenika generacije, 50 učenika sa posebnom diplomom, te 18 učenika sa ostvarenim značajnim rezultatima na takmičenju) su od Općine Tešanj dobila prigodne poklone i novčane nagrade za postignute rezultate.
Čestitke najboljim učenicima uputili su Općinski načelnik Suad Huskić i Predsjedavajući Općinskog vijeća Amir Kurtić, koji su u svom obraćanju posebno istakli važnost ovako dobrih rezultata, prvo za učenike, a onda i za zajednicu. Također, podsjetili su da Općina Tešanj posebnu pažnju povećuje mladim ljudima kroz različite projekte.
Cilj prijema je, između ostalog, da afirmiše mlade uspješne učenike i sportiste i da ih podstakne na dalji
rad i napredovanje.

Učenici generacije su: Mujkanović Adna, Salibašić Tarik, Ahmić Belma, Širbegović Bakir, Bašić Enisa,
Bekrić Adin, Subašić Amina, Haušić Ena, Dubravac Tarik, Huskić Anisa, Hodžić Haso i Garić Hamza.

Učenici sa posebnom diplomom: Ćostović Sara, Kantić Ajna, Kantić Nudžejma, Ogrić Merisa, Pridjevčić
Lamija, Škapurević Asja, Topalović Dario, Karabegović Nejra, Begunić Raza, Bilonić Andrea, Škapur
Amila, Škapurević Lamija, Ahmić Belmin, Ibrahimkadić Hanna, Ibrahimović Sara, Kalabić Berina, Šišić
Ferida, Ahmić Safija, Čaplja Emina, Hadžikadunić Nedžad, Jašić Dženana, Alispahić Nejra,
Hadžibegović Danijal, Hadžimehić Lamija, Merdić Emina, Dudić Emir, Fatić Anisa, Okanović Alija,
Karabegović Džana, Begović Emira, Mehinović Edita, Čajić Selma, Hasičić Nejla, Dedić Almira,
Hasanbašić Ensar, Ljevaković Sumeja, Mehičić Sajra, Kruško Ajna, Kotorić Adela, Sejdinović Semir,
Omerbašić Sumeja, Halilović Lamija, Hadžan Admin, Ramić Enver, Kantić Adem, Bilić Sajra, Starčević
Mirnes, Starčević Anes, Šahbaz Mejra i Džafić Zejna.

Učenici sa ostvarenim značajnim rezultatima na takmičenju: Mujkanović Kerim, Agić Aldijana, Alić Ajla,
Rošić Rijad, Talo Amer, Selmedina Delić, Amela Cerovac, Ajla Skulić, Elmin Karahodžić, Škokan
Bajro, Čamdžić Adnan, Karapandžić Irman, Kapić Esad, Ibrahimović Nedžma, Alić Amna, Jašić Husein,
Spahić Ahmed i Solo Naila.