Preventivne mjere zaštite i spašavanja

U toku su aktivnosti na provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja za 2024. godinu. Trenutno se izvode radovi na postavljanju betonskih cijevi zbog proširenja kapaciteta prohodnosti površinskih voda na području MZ Piljužići, a zbog problema plavljenja stambenih objekata na tom području. Aktivnosti će biti nastavljene u drugim mjesnim sredinama na provođenju mjera zaštite od poplava na vodotocima. Izvođač radova je preduzeće Ikan d.o.o. Zavidovići.