Potvrđen BFC certifikat za povoljno poslovno okruženje

U postupku recertifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruženjem početkom maja potvrđeno je da Općina Tešanj ispunjava kriterije u skladu sa BFC standardom zemalja Jugoistoče Evrope, sa ostvarenih 94,67 od maksimalnih 100 procentnih poena. Za Tešanj to znači da je zadržan status sredine povoljne za razvoj privrede i privlačenje investitora i u vrijeme ove globalne ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa.