Potpisan Sporazum sa Udruženjem Porodice Tri Plus

Općinski načelnik Suad Huskić i predsjednik Udruženja porodica sa troje i više djece Porodice Tri Plus, Mustafa Vlahovljak potpisali su danas Sporazum o saradnji sa ciljem provođenja pronatalitetnih politika, promovisanja porodice i njihovog značaja u društvu. Danas je potpisan i Sporazum sa Sportskim savezom Općine Tešanj, odnosno sa svim klubovima. Na ovaj način obezbijeđene su besplatne članarine za svu djecu iz višečlanih porodica.

Općina Tešanj je među prvim općinama u BiH koja je pružila finansijsku podršku za rođenje trećeg i svakog narednog djeteta. Na taj način smo podržali roditelje više od 600 puta sa iznosom preko 200 000 KM. Uvedena je podrška vantjelesnoj oplodnji i do sada je tu podršku koristilo preko 50 porodica. Osim toga, svake godine obezbijedimo udžbenike za djecu koja polaze u školu. Sretan sam da su se u podršku porodicama uključili i viši nivoi vlasti sa uvećanjem porodiljskih naknada, dječijim dodatkom itd. Potpisivanjem današnjeg Sporazuma će se ostvariti i drugi oblici podrške porodicama koje imaju više djece, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.