Posjeta ministara ZDK

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić i Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Mirsad Hadžić posjetili su općinu Tešanj gdje su se susreli sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem i pomoćnicom načelnika Azrom Muslijom.

Cilj posjete je potpisivanje Ugovora o prenosu sredstava u svrhu sufinansiranja novog školskog objekta JU Osnovne škole „9. septembar“ Medakovo u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM odobrenih Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Sredstva će biti implementirana u 2022. godini u III fazi gradnje.

Također, potpisan je Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekta iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu – Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za jedinice lokalne samouprave. Općina Tešanj preuzima obavezu pripreme tenderske dokumentacije, definisanju i objavljivanju obavještenja o nabavci. Ovo se odnosi na projekte „Izgradnja bunara PEB-3, Jelah-Polje“ i „Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže u Jelah-polju, I faza“ za koje je u toku izdavanje odobrenja za građenje. Programom utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu, za Općinu Tešanj je predijeljen iznos od 298.045,00 KM.

Posjeta ministara nastavljena je obilaskom školskih objekata OŠ „1. mart“ Jelah, OŠ „Kulin Ban“ Tešanjka i OŠ „Mustafa Mulić“ Šije, na kojima je u toku implementacija projekta energetske efikasnosti, a koji se realizira u okviru projekta AF BEEF finansiranog iz kredita Svjetske banke. Projekat energetske efikasnosti podrazumijeva rekonstrukciju krova, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju toplinske fasade, zamjenu kotlova i prelazak na ekološki prihvatljive energente. Ukupna vrijednost projekta za sve tri škole iznosi 1.200.000,00 KM.