Počela javna rasprava na Nacrt Budžeta za 2022. godinu

Počeo je usmeni dio javne rasprave na Nacrt Budžeta za 2022. godinu. U narednim danima usmeni dio javne rasprave će se nastaviti prema rasporedu, i to:

  • 17.11.2021. godine u 10,00 sati u sali Ureda Općine u Tešanjci,
  • 18.11.2021. godine u 10,00 sati u sali Ureda Općine u Jelahu,
  • 24.11.2021. godine u 15,30 sati u sali OV-a Tešanj,

Općinsko vijeće Tešanj je na 10. sjednici, održanoj 29.10.2021. godine prihvatilo i uputilo u javnu raspravu Nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu.

Nacrt Budžeta možete pogledati OVDJE, a dostupan je i na online platformi na adresi www.ecitizen.ba i infopultu u zgradi Općine, te uredima Jelah i Tešanjka.

Svi zainteresovani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostavljati do 02.12.2021. godine, putem prijemne kancelarije, na e-mail budzet@opcina-tesanj.ba i korištenjem platforme na adresi  www.ecitizen.ba.