Počela gradnja Sportske dvorane u Jelahu

Postavljanjem nosivih stubova, zvanično su počeli radovi na izgradnji Sportske dvorane u Jelahu. Objekat dimenzija 52x32x12 m sa svim potrebnim sadržajima i kapacitetom 750 mjesta gradi se uz OŠ 1.mart u Jelahu. U prvoj fazi radova gradi se kompletna konstrukcija sa tribinama, krovištem i krovom. Ukupna procijenjena vrijednost investicije bez sportskih rekvizita, vanjskog uređenja i parkinga iznosi 1.6 mil. KM.

Sretan sam da je i zvanično počela gradnja Sportske dvorane u Jelahu. Sve ono što smo radili i pripremali duži niz godina, sada će svima biti vidljivo. Ovo je osma dvorana na području općine Tešanj od 2004. godine i njenom gradnjom omugućit će se još bolji uslovi za sportske aktivnosti, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

U aprilu 2018. godine, Općinsko vijeće Tešanj je donijelo odluku kojom je utvrđeno da je od javnog interesa izgradnja Sportske dvorane na lokalitetu Jelah, u blizini OŠ 1. mart sa pristupnim saobraćajnicama. Nakon toga, uslijedila je izrada Idejnog i Glavnog projekta, rješavanje imovinsko-pravnih poslova. U oktobru 2020. godine potpisan je ugovor za prvu fazu gradnje dvorane vrijednosti 600 000 KM, od čega je Vlada FBiH izdvojila 400.000 KM za ovaj projekat. Ugovor je potpisan sa firmom Inžinjering, kao najpovoljnijim ponuđačem na javnom pozivu.

U 2020. godini otvorene su dvorane u Miljanovcima, Kaloševiću i Jablanici. Ranije je završena dvorana u Šijama. Ukupna vrijednost gradnje ove četiri školske dvorane je 2.159.403 KM.

U 2021. godini planirano je 400 000 KM za drugu fazu radova, koja podrazumjeva zidove i zatvaranje objekta. Za unutrašnje uređenje, instalacije i parking bit će potrebno obezbiljediti još milion maraka, tako da će ukupna vrijednost Sportske dvorane u Jelahu koštati preko 2 miliona maraka, istakao je Općinski načelnik Suad Huskić.