Plan preventivnog sapiranja i dezinfekcije javnih površina

Obavještavaju se svi vlasnici i korisnici javnih površina i objekata javne upotrebe da će Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Tešanj u skladu sa Naredbom Općinskog štaba civilne zaštite Tešanj broj: 07-40-2-417-35/20, od 19.03.2020. godine, dana 20.03.2020. godine (petak) početi sa dezinfekcijom površina javne upotrebe  (elektro, pošta, telekom, banke, poreska uprava, carina i dr.). Svi vlasnici i korisnici navedenih objekata su dužni omogućiti pristup i provođenje dezinfekcije

 

Na osnovu Naredbe Općinskog štaba civilne zaštite br. 07-40-2-417-13/20 od 16.03.2020. godine da se pristupi mehaničkom čišćenju, dezinfekciji ulica, dječijih poligona i školskih igrališta donosi se

Plan čišćenja i dezinfekcije