JP Rad

Predmet poslovanja – djelatnosti:
– Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
– Održavanje kanalizacione mreže
– Prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada
– Komunalna higijena
– Održavanje zelene pijace u Tešnju
– Ispitivanje kvaliteta vode za piće i otpadnih voda
– Ostale djelatnosti iz komunalne oblasti

Uprava:
– Direktor Adnan Lihić, dipl.ing.maš.
– Izvršni direktor tehničkih poslova Bošnjak Himzo, dipl. ing. građ.
– Izvršni direktor ekonomskih, pravnih i opštih poslova Fuad Mešić, dipl. oec.

Nadzorni odbor:

1. Hadžić Mirsad, dipl.oec., predsjednik
2. Hadžalić Muhamed, dipl.ing.prehr.tehn., član
3. Joldić Velid, ing.maš., član

Vlasništvo: mješovito