Općinski načelnik primio grupu demobilisanih boraca

. U razgovoru koji je trajao nepun sat, Općinski načelnik je obavio razgovore sa Kabinetom kantonalnog premijera, Kabinetom federalnog premijera, pomoćnicima federalnih Ministara za boračka pitanja i za finansije. Nakon mnogih informacija, Općinski načelnik je u razgovoru sa operativcima trezora dobio obavijest da je nalog za isplatu 2.800.000,00 KM za isplatu naknada boračkim populacijama, prema spiskovima Zavoda za zapošljavanje spreman, te da se čeka povratak ministra Bevande i premijera Brankovića sa sjednice Doma naroda Federalnog parlamenta nakon čega bi nalog mogao biti predan poslovnim bankama, među kojima i ABS banci u Tešnju. Da li će se to dogoditi danas ili sutra to niko nije mogao potvrditi, ali izvjesno je da bi se isplata mogla desiti najkasnije 05.01.2009. godine.
Predstavnici demobilisanih boraca su zahvalili Općinskom načelniku na uključivanju u rješavanju ovog problema te iskazali razumijevanje da ovo pitanje ne može riješiti Općina.
Općinski načelnik Fuad Šišić koristi priliku da zahvali i policiji na profesionalno obavljenom poslu u pogledu javnog reda i mira u ovoj situaciji.